Zapraszamy na wieczorne i poranne zajęcia pracy z ciałem.