Miesiąc: maj 2019

Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nieobowiązkowy nadzór Organami nadzoru w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna. Warto pamiętać że funkcjonowanie jednego z tych organów nie wyklucza powołania i działania drugiego. Z powodu istnienia indywidualnego prawa kontroli spółki, które przysługuje każdemu ze wspólników (element pochodzący ze spółek […]

Uproszczone podejmowanie uchwał w spółce z o.o.

Uproszczone podejmowanie uchwał w spółce z o.o.

Normy prawne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwalają na podjęcie uchwały wspólników poza organem spółki pełniącym co do zasady właśnie funkcję uchwałodawczą – zgromadzeniem wspólników. Podstawowym przepisem jest tu art. 227 par. 2 kodeksu, statuujący wyjątek od generalnej reguły podejmowania uchwał na zgromadzeniu. Dążenie ustawodawcy […]

Najlepsza oferta kredytu

Najlepsza oferta kredytu

Kupujemy szeroki asortyment dóbr: od drobnego sprzętu RTV i AGD, po działki i mieszkania. Co jednak jest rzeczą wspólną dla tych zakupów?   Coraz częściej decydujemy się rozłożyć go na raty, czyli bierzemy kredyt. Większość dużych sieci handlowych współpracuje z wybranymi przez siebie bankami, oferując […]

W jakie zabytki zainwestować?

W jakie zabytki zainwestować?

Brak zaufania do tradycyjnych instrumentów finansowych prowokuje inwestorów do poszukiwania alternatywnych form lokowania kapitału.   Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się inwestycja w złoto. Z pewnością główną przyczyną tego wzrostu zainteresowania jest obawa przed nadejściem światowego kryzysu i bankructwem całych państw, gdy tylko złoto nie będzie […]