Polska zadłużona

Polska zadłużona

Jak wynika z przeprowadzanych badań, Polacy swobodnie podchodzą do tematu pożyczania pieniędzy na aktualne wydatki. Niestety spłata zaciągniętych zobowiązań nie jest już taka oczywista.

Pesymistyczne dane

Krajowy Rejestr Długów postanowił przeanalizować informacje dotyczące tego zjawiska, aby uzyskać ogólny obraz zachowań i prognoz rynku związanego z zadłużeniem, a te okazały się niezbyt pozytywne. Według szacunków prawie 1/3 Polaków ma problem ze zwrotem pożyczonej gotówki w pierwotnie określonym terminie. Opóźnienia nie wiążą się jedynie z pożyczkami oraz kredytami, ale właśnie z miesięcznymi płatnościami, które stale widnieją w domowym budżecie. Możemy tutaj wymienić właśnie takie elementy mediów jak między innymi prąd, gaz lub rachunki za telewizję. Co warto zaznaczyć, problem z płynnością finansową i brakiem możliwości terminowego wywiązania się z podjętych zobowiązań dotyczy ludzi młodych, a osoby starsze zazwyczaj nie borykają się z tego typu problemami.

Geneza

Patrząc na dane przedstawione powyżej, należy zastanowić się, jaki jest powód tak słabej spłacalności wśród Polaków. Za główny powód śmiało można uznać brak finansowej edukacji. Osoby, które zdecydowały się na pożyczkę, zwyczajnie nie posiadają podstawowej wiedzy dotyczącej budżetu domowego i sposobów jego prowadzenia. Taka postawa skutkuje właśnie brakiem finansów, gdy pojawia się jakaś nieplanowana okoliczność, a tych może być przecież całe mnóstwo. Naprawa domowa, eksploatacja auta, nieprzyjemne wypadki-wszelkie nieoczekiwane wydarzenia, które generują koszta, doprowadzają do zaburzenia domowego budżetu, który i tak jest prowadzony w sposób prowizoryczny i przypadkowy.

Badania jasno wskazują na problem z terminową spłatą zadłużeń i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nic nie zapowiada, aby ta sytuacja miała ulec jakiejkolwiek, o ile, Polacy nie zaczną dokształcać się w zakresie pieniędzy i sposobów na ich właściwe zarządzanie.