Pracownicze plany kapitałowe – co to takiego?

Pracownicze plany kapitałowe – co to takiego?

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie czym są pracownicze plany kapitałowe. PPK jest to system oszczędnościowy, który z założenia ma przynosić korzyści wszystkim stronom zawartej umowy. Umowa zawierana jest przez pracownika, pracodawcę oraz przez państwo. PPK jest systemem oszczędnościowym, który poniekąd pokrywa się z systemem emerytalnym – założeniem takiego systemu jest wypłata zgromadzonych przez lata środków pieniężnych po 60 roku życia pracownika. Pracownicze plany kapitałowe mimo dość dużej, swego czasu, promocji w mediach nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Szacuje się, że wśród osób które mogą korzystać z systemu PPK, jedynie 1/3 z nich decyduje się na uczestnictwo w owym projekcie.

System pracowniczych planów kapitałowych charakteryzuje się czterema różnymi rodzajami wpłat. Na rachunek bankowy PPK mogą bowiem spływać dofinansowania roczne, wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, jak i również jednorazowa, wpłata powitalna. Statystyki pokazują, że największe zainteresowanie pracowniczymi planami kapitałowymi istnieje w większych spółkach i organizacjach. W firmach zatrudniających powyżej 250 osób, z systemu PPK korzysta około 35% z nich, podczas gdy w firmach zatrudniających do 50 osób, odsetek osób zaangażowanych w korzystanie z pracowniczych planów kapitałowych wynosi jedynie 9%. Dysproporcja jest ogromna, a wynika ona przede wszystkim z niewiedzy, jaka może panować w mniejszych, mniej zorganizowanych przedsiębiorstwach. W mniejszych firmach ludzie często nie zajmują się takimi rzeczami, co z kolei bezpośrednio przekłada się na niski poziom wiedzy na temat systemów oszczędnościowych, takich jak właśnie pracownicze plany kapitałowe. System ma swoje wady i zalety, a wprowadzanie go do organizacji jest z pewnością procesem długotrwałym i wyczerpującym. Mówi się, że chcąc wprowadzić w organizacji system pracowniczych planów kapitałowych, musimy po kolei wdrażać go z wykorzystywaniem wszystkich, niezbędnych do prawidłowej i efektywnej rejestracji systemu etapów.