Użytkowanie wieczyste gruntów w Warszawie – kontrowersje w związku z opłatami

Użytkowanie wieczyste gruntów w Warszawie – kontrowersje w związku z opłatami

W 2019 roku weszła w życie likwidacja użytkowania wieczystego, co spowodowało, że teoretycznie zmieniono własność ogromnej ilości gruntów. Wymagało to jednak wniesienia przez nowych właścicieli jednorazowej opłaty, objętej bonifikatą. Niestety, nie do wszystkich zainteresowanych dotarły informacje o wysokości tej opłaty, w efekcie wiele osób nie zgłosiło w terminie chęci jej wniesienia. Żeby uregulować ten problem w Warszawie, wprowadzono kolejne bonifikaty od opłaty przekształceniowej za rok 2019 i 2020.

Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste Warszawa

Ci właściciele nieruchomości, którzy dostali zaświadczenia o ich przekształceniu przed 30.11.2019 r., powinni byli zgłosić zamiar wniesienia opłaty z bonifikatą do 29.02.2020 r. Również dla osób, które dostały takie zaświadczenia później, termin na zgłoszenia i wniesienie płatności w niższym wymiarze minął. Powinny one, przynajmniej według przepisów, wnieść opłatę za rok 2019 i 2020 w pełnej wysokości, która, nie ukrywajmy tego, dla wielu osób jest bardzo wysoka i nieosiągalna do uzyskania. W odpowiedzi na informacje o tym, że wiele osób nie dokonało tych czynności w terminie, Rada Miasta Warszawy przyznała kolejne bonifikaty od opłat za 2019 i 2020 rok. Dotyczą one nie tylko mieszkań i lokali, ale także garaży czy nawet miejsc postojowych. W praktyce wygląda to tak, że osoby, które wcześniej miałyby do zapłaty 500 zł, teraz muszą zapłacić o 99 lub 98 procent mniej – czyli ich opłata maleje np. do 5 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste najwyższe w Warszawie

Bonifikata od opłat za użytkowanie wieczyste jest tutaj tak istotna, ponieważ ceny gruntów, jak i nieruchomości są w Warszawie najwyższe w Polsce. Warszawiacy masowo protestowali, kiedy okazywało się, że za wieczyste użytkowanie gruntu będą musieli płacić nawet po kilka tysięcy złotych rocznie. Powszechnie mówi się o tej opłacie jak o haraczu, a wiele osób użytkujących w ten sposób grunty występuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z odwołaniem i prośbą o ustalenie, że taka opłata jest nieuzasadniona.