Dlaczego azotany są tak ważne w akwarium?

Cykl azotu to jeden z najważniejszych procesów zachodzących w akwarium. Jest on konieczny dla zachowania życia i bezpieczeństwa znajdujących się w wodzie ryb. Na czym polega i jak go przeprowadzić?

Cykl azotowy akwarium – etapy

Proces ten polega na rozkładaniu szkodliwego dla ryb amoniaku. Pojawia się on w wodzie w rybich odchodach oraz z niezjedzonego pokarmu. Za jego przekształcenie odpowiadają znajdujące się w wodzie bakterie. W pierwszym etapie następuje rozłożenie go na dwa inne związki – NH3 i NH4. NH4 jest stosunkowo nieszkodliwym dla ryb amonem, z kolei NH3 wciąż pozostaje substancją mocno toksyczną.

Na drodze kolejnych przemian substancje te są następnie przetwarzane na azotyny, a w kolejnym etapie na azotany. Azotany są ostatecznym produktem całego cyklu, który jest niezmiernie potrzebny dla zachowania równowagi całego mikroklimatu w zbiorniku. Azotany są wykorzystywane przez glony. Zbyt duża ilość tego związku w wodzie może prowadzić do ich zbytniego wzrostu. Z kolei zbyt mała, może spowodować wymarcie wodnych roślin. Dlatego też tak ważne jest nieustanne kontrolowanie substancji znajdujących się w wodzie.