Kto zarządza Pracowniczymi Planami Kapitałowymi?

Kto zarządza Pracowniczymi Planami Kapitałowymi?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowy sposób zbierania oszczędności na nasze przyszłe emerytury to system obejmujący trzy strony. Z jednej strony do składek dokłada się pracodawca, z drugiej pracownik, z trzeciej skarb państwa.

 

Środki zgromadzone na koncie, nasze oszczędności, są faktycznie nasze, czyli podlegają dziedziczeniu, a także wypłacie, o której rodzaju (jednorazowa, ratalna) samodzielnie decydujemy. Co ciekawe jednak, to nie my odpowiadamy za sposób i miejsce lokowania naszych oszczędności. Decyzję, o tym, gdzie środki będą przechowywane podejmie nasz pracodawca. Za moment należy więc oczekiwać wielkiego wyścigu banków, firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych o nasze portfele.

 

Walka ta toczyć się będzie troszkę poza naszymi plecami, bowiem stroną w niej będzie pracodawca. A czym będzie kuszony? Prowizją raczej nie, tu w przeciwieństwie do OFE istnieją mocne ograniczenia, tak mocne, że samo pozyskanie kapitału do zarządzania zdaje się pozornie mało opłacalne. Konkurować miedzy sobą można będzie oferując wysoką wygodę i jakość obsługi pracodawców i pracowników. Oferowane będą zapewne wielorakie narzędzia, dostępy do internetowych platform pozwalające pracownikowi na przynajmniej zachowanie pozoru, ze ma wpływ na gromadzenie i dostęp do środków. Czy przy tak niskim pułapie (do 0, 5 %)opłaty za zarządzanie jest o co walczyć? Oczywiście, przecież istnieje szansa dalszego dobrania się do naszych portfeli. Same środki z PPK to trochę za mało na emeryturę.