Co warto wybrać: leasing czy zakup na raty?

Co warto wybrać: leasing czy zakup na raty?

Przy wyborze formy zakupu warto zapoznać się z możliwościami, wadami i zaletami konkretnych form. Leasing i kredyt mają wiele wspólnych jak i różnych cech.

Czym jest leasing?

Leasing jest to forma umowy między leasingobiorcą a leasingodawcą, nie jest jednak umową sprzedaży. Najczęściej ta forma dotyczy użytkowania samochodów, ale mogą to być wszelkie inne dobra materialne, takie jak różnego rodzaju pojazdy, maszyny rolnicze, a także nieruchomości czy elementy wyposażenia. Formę tę możemy porównać do wynajmu długoterminowego. Firma leasingowa wypożycza daną rzecz za ustaloną wcześniej opłatę, która najczęściej jest podobna do rat i uiszczana co miesiąc. Umowa tego typu podpisywana jest na określony czas, jest więc umową terminową. Czym więc różni się leasing od zakupu na raty? Przez okres trwania umowy, leasingobiorca nie jest właścicielem środków będących przedmiotem umowy. Uiszcza on jednak wpłatę wstępną, a po ustaniu umowy ma możliwość wykupienia rzeczy lub nieruchomości za ustaloną wcześniej cenę.

Jakie są dostępne formy leasingu?

Istnieje kilka wariantów, w jakich można skorzystać z leasingu. Jednym z nich jest leasing finansowy, w którym to przedmiot jest wliczany do majątku osoby korzystającej z oferty. Oznacza to, że w przypadku na przykład wzięcia w leasing samochodu, leasingobiorca jest zobowiązany do wpisu auta do swojego majątku. Jest to forma podobna do kredytu na raty, jednak leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Leasing operacyjny różni się tym, iż kwota wpłacana w trakcie trwania umowy nie pokrywa wartości zakupu, dlatego też należy umawiać się na opłatę wstępną, a także cenę za wykup towaru po ustaniu umowy.

Co wybrać?

Leasing czy kredyt co wybrać i jak dostosować formę do naszych możliwości? Ważne jest aby pamiętać, iż leasing nie obciąża zdolności kredytowej firmy. Dzięki temu, możemy z łatwością uzyskać pożyczkę na inne potrzeby firmy lub własne. Na rzecz leasingu przemawiają również sprawy dotyczące opóźnień w opłatach. Nieterminowość w bankach jest źle widziana i może zepsuć naszą historię kredytową. Problem ten w przypadku leasingu praktycznie nie występuje.