O zabezpieczeniach kredytów

O zabezpieczeniach kredytów

Kiedy udajemy się do banku po kredyt musimy liczyć się z tym, że bank zażąda od nas zabezpieczenia. Możliwości zabezpieczeń jest naprawdę wiele. Najczęściej jednak stosowanym przez banki rodzajem zabezpieczenia jest tak zwany żyrant. Jest to osoba, która wyraża zgodę na to aby to właśnie ją obciążyć naszymi długami wtedy, kiedy osoba, która zaciągnęła kredyt przestaje go spłacać. Rozwiązanie to jest oczywiście bardzo ryzykowne dla osoby, która zgadza się być żyrantem.

Nie ma ona bowiem żadnych praw do tego aby w przypadku problemów odwołać się od spłacania czyichś długów. Inną formą zabezpieczenia kredytów jest tak zwana hipoteka. Ten rodzaj zabezpieczenia stosowany jest w przypadku kredytów bardzo wysokich. Zazwyczaj są to kredyty udzielane na zakup domu lub mieszkania. W przypadku, kiedy kredytobiorca przestaje kredyt spłacać bank ma pełne prawo do zajęcia domu lub mieszkania. Do momentu pełnego spłacenia przez nas kredytu faktycznym właścicielem nieruchomości jest w takiej sytuacji bank.