Na czym polega upadłość konsumencka? Jak działa upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka? Jak działa upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to nazwa nieformalna, ale powszechnie używana w stosunku do sytuacji, w której osoba fizyczna ogłasza niewypłacalność. O niewypłacalność można starać się, jeśli ma się niespłacone zobowiązania w bankach lub instytucjach finansowych

Warunek złożenia wniosku o upadłość

Podstawowym warunkiem uznania sytuacji dłużnika za upadłość, jest udowodnienie przed sądem, że powstanie zadłużenia nie było celowym zabiegiem. Zdarzają się bowiem osoby, które pomimo już istniejących problemów finansowych zaciągają kolejne zobowiązania, kredyty i pożyczki. One nie mogą liczyć na ustanowienie upadłości – wyraźnie mówią o tym przepisy prawa, podkreślając, że sądy oddalają wnioski osób, które umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do swojej niewypłacalności. Przykładem takiego niedbalstwa jest np. zaciąganie pożyczek na spłatę wcześniej spowodowanych długów, albo długi będące skutkiem skłonności do hazardu.

Jak działa upadłość konsumencka?

Efektem upadłości konsumenckiej jest najprościej mówiąc umorzenie długów. Są one niwelowane całkowicie albo tylko częściowo. Co ważne, umorzenie obejmuje tylko te długi, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. W ramach jednego postępowania zaspokajane są roszczenia wszystkich wierzycieli dłużnika. Majątek konsumenta jest likwidowany, a dzięki jego sprzedaży zwraca się środki wierzycielom.

Wcześniej jednak trzeba zgłosić prawidłowo skonstruowany wniosek o upadłość. Musi on zawierać przede wszystkim dane wszystkich wierzycieli, wraz z kwotą długu, który jest u nich zaciągnięty i datą, od kiedy spłata była wymagana. Ważnym elementem wniosku jest również wykaz majątku konsumenta, czyli wszystkich wartościowych rzeczy, jakie posiada i jakie nadają się do spieniężenia. Obok tego należy podać zabezpieczenia, które ustanowiono np. na nieruchomości należące do konsumenta.

Po przyjęciu przez sąd wniosku majątek jest sprzedawany, ustalany jest też plan spłaty zobowiązań, obejmujący np. przekazywanie przez pewien czas części wynagrodzenia. Jeśli ten proces będzie przebiegał prawidłowo konsument będzie miał szansę na umorzenie części długu.