Prywatny czy publiczny?

Prywatny czy publiczny?

Każdy unikalny użytkownik sieci internetowej posiada swój indywidualny identyfikator, który nazywany jest adresem IP. Jest to ciąg cyfr, dla zwykłego użytkownika całkowicie niezrozumiały. Jeśli chcemy dowiedzieć się jakie moje IP jest, nawet nie wiemy gdzie dokładnie szukać tej informacji. Adres IP zazwyczaj przyznawany jest zmiennie, to znaczy, że za każdym razem gdy podłączymy się do sieci, otrzymamy unikalny adres IP. Czasem zdarza się, że zostaje on przypisany na stałe, jednak zdarza się to znacznie rzadziej.

 

W momencie kiedy zostanie on przypisany danemu urządzeniu na stałe, nie zmieni się on nawet jeśli zresetujemy komputer. Adres IP zapisywany jest jako cztery różne od siebie liczby, oddzielone od siebie wzajemnie kropkami. Początkowe liczby to oznaczenie dokładnego adresu sieci. Kolejne cyfry oznaczają adres komputera, który jest właśnie podłączony do sieci. Adresy IP podzielić można na dwie grupy, takie jak publiczne lub prywatne. Adres prywatny blokuje możliwość łączenia się konkretnego komputera z innymi użytkownikami sieci, co powoduje, że zachowujemy większą anonimowość i bezpieczeństwo.